Masih Belajar


Akhlak dan Tasawuf

                Disini saya mengkaji study saya, yang masih sederhana dan masih berusaha lebih mendalami. Jadi maklum lah jika ada kata-kata yang kurang berkenan inggih karena saya masih belajar. Akan lebih baik jika anda sekalian memberikan kritik dan saran anda untuk saya. Sekian Terimakasih

SELAMAT MEMBACA

 Akhlak adalah ilmu menentukan batas antara baik dan buruk seseorang.
 Tasawuf adalah proses pendekatan diri pada Allah dengan cara mensucikan hati sesuci-sucinya. Juga ilmu untuk mengetahui cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan membangun dhahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.

Jadi kaitannya tasawuf dengan akhlak ialah orang yang suci hatinya akan tercermin dalam air muka dan perilakunya baik. 
Akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal antara sesama manusia sedangkan Tasawuf mengatur jalinan komunikasi vertikal antara manusia dengan Tuhannya.

Akhlak terbagi menjadi 3 yaitu: Akhlak kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan.

Akhlak adalah tabi’at atau sifat seseorang yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan yang lebih baik.

Keduanya antara akhlak dan Tasawuf ini sangat diperlukan dalam kehidupan setiap manusia.

Post a Comment

0 Comments